Openingstijden Parochiebureau


Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 9.00 - 12.30 uur. Zie voor alle contactgegevens onze contactpagina.

Noodtelefoon


Alleen voor dringende gevallen zoals uitvaarten, ziekenzalvingen en in geval van pastorale nood kan het mobiele telefoonnummer gebeld worden, dat op het bandje wordt vermeld. Deze noodtelefoon wordt beantwoord door vrijwilligers. Wij vragen u daarom vriendelijk alleen te bellen in geval van een dringende noodsituatie zoals vermeld.


Gewijzigde openingstijden

In de zomerperiode is er een aangepast rooster. Zie hiervoor ons mededelingenblad of onze website. En op de volgende feestdagen is het Parochiebureau gesloten.

Bijzondere (feest)dagen 2018
Do 29 maart 2018 Witte Donderdag
Vrij 30 maart 2018 Goede Vrijdag
Ma   2 april 2018 2e Paasdag
Vrij 27 april 2018 Koningsdag
Do 10 mei 2018 Hemelvaartdag
Ma 21 mei 2018 2e Pinksterdag
Do   1 nov 2018 Allerheiligen
Di 25 dec 2018 1e Kerstdag
Woe 26 dec 2018 2e Kerstdag
Di   1 jan 2019 Nieuwjaarsdag

Kerk openstellingmariaportaal nicolaas.jpg


Het Mariaportaal van de Nicolaas is dagelijks geopend en op zaterdagmiddag is ook de Nicolaaskerk open voor stil gebed. 

In de Genesareth is  het Stiltecentrum geopend iedere zaterdagmiddag voor gebed, stilte of een kaarsje.

Voor een actueel overzicht van onze vieringen en kerkopenstellingen kijkt u bij Vieringen.


Iedereen is bij ons welkom

om een kaarsje op te steken..kaarsje.jpg


In het Mariaportaal is ruimte voor een stil gebed, meditatie of een kaarsje opsteken. Ook op zaterdagmiddag is de Nicolaaskerk open om even stil te zijn en tot rust te komen. Als u daar behoefte aan heeft kunt u ook een praatje maken met 1 van onze vrijwilligers of een afspraak maken met een geestelijke. 

Verder bent u ook van harte welkom in de Genesareth in het Stiltecentrum voor gebed, stilte of een kaarsje. 


Agenda ACTUEEL


Agenda Activiteiten

Agenda Vieringen