Kerkhof H.Nicolaaskerk 'in bedrijf'


Het oude kerkhof achter de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat 24, dat vele jaren in ruste was, is gerenoveerd en opnieuw ingericht. Op 14 juli 2018 is hij geopend en opnieuw ingezegend door Bisschop Van den Hende.  Iwan van Dongen is als kerkhofbeheerder aangesteld door een zelfstandig bestuur van het kerkhof. 

Op 29 augustus 2018 is er een voorlichtingsavond over de mogelijkheden van het kerkhof, de kosten van een grafrecht etc. U kunt die avond ook alvast een grafrecht reserveren. Een ieder is van harte welkom in De Kapelaan vanaf 19.30 uur. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Peter Albers, penningmeester@hnpz.nl  en tevens lid van het kerkhofbestuur.