Uitgifte obligatieleningen voor financiering renovatie begraafplaats H.Nicolaaskerk


De renovatie van de begraafplaats achter de H.Nicolaaskerk gaat naar verwachting in september 2017 starten. Alle voorbereidende activiteiten zijn in een stadium van afronding gekomen. Dat geldt ook voor de financiering van de renovatie. Met het Bisdom is het mogelijk afspraken te maken voor een (dure) lening. Maar misschien ziet u ook mogelijkheden om een bijdrage te geven aan de financiering van de renovatie van deze historische locatie.

Wilt u 1% rente op uw spaargeld?

De parochie is bereid om obligatieleningen aan te gaan met een looptijd van 10 jaar, tegen een vaste rente voor 10 jaar van 1% en met aflossing na 10 jaar. Het minimum bedrag van de obligatielening is € 2.000,--. Het is mogelijk om deze lening te koppelen aan afspraken over het vastleggen van een toekomstig grafrecht. Op dit moment is de spaarrente op de bank 0 tot 0,5 % (een en ander afhankelijk van de voorwaarden). De parochie is bereid het dubbele, dus 1%, te betalen.

Helpt u mee de financiering voor de renovatie rond te krijgen?

Maar misschien gaat het u niet om de opbrengst van uw spaargeld, maar vooral om uw wens een bijdrage te geven aan de renovatie van de begraafplaats achter de monumentale Nicolaaskerk. Vanzelfsprekend kunt u ons (anoniem) steunen met een gift op onze rekening (zie ook Banknummers). Als u als omschrijving 'gift begraafplaats' meegeeft, dan worden deze gelden gereserveerd voor de renovatie. Wilt u anderszins bijdragen of meer weten? De penningmeester, Peter Albers, is bereikbaar via penningmeester@hnpz.nl of via het parochiebureau.

Priestergraf.pngBegraafplaats links.pngBegraafplaats rechts.pngBegraafplaats Nicolaaskerk 2015.jpg