Gratis naar The Passion


Vanuit de parochie gaat op Witte donderdag, 18 april 2019, een gratis bus rijden naar The Passion in Dordrecht. Deze busrit wordt georganiseerd in samenwerking met het Bisdom Rotterdam. De bus zal vertrekken om 16:00u vanaf de tijdelijke parkeerplaats Leidsewallen (achter de H.Nicolaaskerk).

Om 18:00u vieren we in de St. Antoniuskerk in Dordrecht de Witte Donderdag viering mee waarin mgr. Bisschop van den Hende voor zal gaan. Aansluitend lopen we het Maartensgat in Dordrecht waar The Passion plaats vindt.

Aanmelden voor deze bus kunt u doen door een mail te sturen naar diaken Ronald van Berkel, r.vanberkel@hnpz.nl. Vermeldt u uw naam, mobiele telefoonnummer en het emailadres.

Doe dit snel want Vol=Vol.

Flyer the passion 2019 foto.jpg