Actie Kerkbalans 2018 gezamenlijk van start 

 

20 januari t/m 3 februari 2018 kerkbalans 2018 vdakker en vdbie .png


Op 20 januari 2018 gaat de jaarlijkse landelijke Actie Kerkbalans van start, waarin ook de H.Nicolaasparochie een beroep doet op haar parochianen om financieel bij te dragen aan het voortbestaan van de kerken. Meer dan 150 vrijwilligers gaan in twee weken op pad om de actie-enveloppe af te geven bij ca. 4.000 huishoudens en om parochianen te wijzen op het belang van deze actie voor het behoud van de kerken en het goede werk dat door de vele vrijwilligers wordt gedaan. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". Het is dit jaar de eerste keer dat de kerken in Zoetermeer de actie gezamenlijk starten.

Gezamenlijk inluidmoment

Op 20 januari 2018 zal gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Zoetermeer een startbijeenkomst worden gehouden van 11.45 -13.15 uur in Parochieel Centrum 'De Kapelaan', Nicolaasplein 2, waar alle vrijwilligers, ook lopers van de kerkbalans, van harte welkom bij zijn. Er is gebed, een inleiding over het belang van de aanwezigheid van kerken in Zoetermeer, muziek van Nelma van Zanen en Ronald de Jong (op het kerkorgel) en na afloop is er een broodje.

De actie Kerkbalans wordt om 13.00 uur letterlijk 'ingeluid' door alle kerken in Zoetermeer. Om 13.00 uur luiden dominee Kees Wesdorp van de Protestantse Gemeente Zoetermeer en pastoor Jaap van der Bie van de H.Nicolaasparochie gezamenlijk de kerkklok van de H.Nicolaaskerk in de Dorpsstraat. Daarna ontvangen de vele vrijwilligers de actie-enveloppen, die zij vanaf dat moment kunnen gaan bezorgen.

Maatschappelijke rol kerken in Zoetermeer

Alle parochianen wordt tijdens de actieweken gevraagd gul te geven om vooral die maatschappelijke rol, die de kerken in Zoetermeer vervullen, te kunnen blijven uitvoeren. Volgens Pastoor Jaap van der Bie doet de participatiesamenleving een groot beroep op mensen en dus ook op kerken. Door de terugtrekkende overheid zijn kerken meer van betekenis als het gaat om bezoek aan ouderen, eenzame mensen en zieken. In Zoetermeer zijn veel vrijwilligers van de kerk actief bij bijvoorbeeld de kringloopwinkel, de Voedselbank, de zorg voor mensen in inloophuizen, zorginstellingen en ziekenhuizen. Maar ook projecten als Schuldhulpmaatje en praktische noodhulp van de Vincentiusvereniging of de Parochiële Charitas Instelling (PCI) van de H.Nicolaasparochie dragen bij aan bestrijding van eenzaamheid en armoede in Zoetermeer. Zij doen dit vanuit hun geloof, om er juist te zijn voor mensen, die het moeilijk hebben in de samenleving. Zie ook het interview met pastoor Jaap van der Bie en dominee Van den Akker op de website van het Bisdom Rotterdam.

Die warmte willen kerken over blijven brengen, nu en ook in de toekomst.

Doet u mee met Actie Kerkbalans?

Steun van oud-burgemeester Waaijerburgemeester waaijer.png

De Zoetermeerse kerken krijgen geen subsidie. Zij zijn geheel afhankelijk van giften en bijdragen van de eigen parochianen. Parochiaan en oud-burgemeester Waaijer onderstreept het belang van de actie in de actiebrief. Ook hij draagt bij aan Kerkbalans omdat hij niet alleen de warmte van zijn medemens in de kerk wil voelen, maar ook letterlijk in een warmgestookte kerk wil zitten.

Actiebrief Kerkbalans 2018 (PDF)


Geen brief gehad?

Heeft u geen brief gehad, maar u wilt ook bijdragen? U kunt ons steunen op: 

NL85 INGB 000247 4900 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H.Nicolaas te Zoetermeer

graag o.v.v. Actie Kerkbalans en voorzien van uw naam en adres.

Alvast dank voor uw gift! 


Update Actie Kerkbalansb-Kerkbalans_nwestijl2018lc_tweekleuren.png


Foto's Startmoment 20 januari 2018

Artikel startmoment, Bisdom Rotterdam

Video gebed en gift Kerkbalans