Nieuwe ledenadministratie in 2019


Begin dit jaar is de H.Nicolaasparochie voor haar ledenadministratie overgegaan van Navision naar het nieuwe systeem DocBase. Door de Nederlandse Bisschoppen is het gebruik van DocBase voor de ledenadministratie van de parochies verplicht gesteld, dit mede om als Nederlandse Kerkprovincie de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Excuses voor implementatieproblemen


De overgang (conversie) van Navision naar DocBase is in onze parochie helaas niet geheel geruisloos verlopen. Op zich niet uitzonderlijk bij zo'n grote operatie, maar we hoopten de schade tot een minimum te kunnen beperken. Naar nu blijkt zijn er met name in de verspreiding van de actie Kerkbalans en NicolaasNu fouten geslopen. Er is post verstuurd naar reeds overleden parochianen of parochianen ontvingen ineens niet langer de NicolaasNu.

Wij bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor mogelijk ontstaan leed door foutieve bezorging.


We werken er hard aan om herhaling in de toekomst te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat alle parochianen, die daar prijs op stellen, de NicolaasNu blijven ontvangen is een aantal vrijwilligers bezig handmatig zo'n 3.000 mutaties in het systeem uit te voeren en zoveel mogelijk de kwaliteit van de bestanden te controleren. 

Terugkoppeling gevraagd


Graag ontvangen wij uw reactie aangaande problemen die u onlangs, als gevolg hiervan, heeft ervaren. Mocht u de NicolaasNu niet hebben ontvangen, laat het ons dan weten door een email te sturen naar info@hnpz.nl of tijdens openingstijden te bellen naar het parochiebureau 079-316 30 44.Ook andere opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. 

De parochie stelt uw reacties zeer op prijs. Met uw opmerkingen krijgen we beter inzicht in gewenste en noodzakelijke verbeteringen, waar we direct mee aan de slag kunnen gaan. We vertrouwen erop dat binnen afzienbare tijd, als alle mutaties verwerkt zijn, een ieder weer goed in het systeem geregistreerd staat.

Wilt u weten of uw gegevens goed staan? Dan kunt u altijd even een berichtje sturen naar het parochiebureau om uw gegevens op te vragen.