Pastoor Van der Bie parttime inzetbaar per 2020

Persbericht

In december 2019 wordt Pastoor Jaap van der Bie 68 jaar. In overleg met de bisschop, mgr. Van den Hende, zal hij, vanwege zijn naderende emeritaat met ingang van 1 januari 2020 parttime (0,5 fte) werkzaam zijn in de H.Nicolaasparochie.

Binnen het pastorale team zal daarom een herschikking van taken plaatsvinden, waarbij pastoor Van der Bie wel eindverantwoordelijke zal blijven. Het is de wens en het voornemen van de bisschop om te voorzien in de vacature, die hierdoor ontstaat. Ook het vertrek onlangs van pastor Van Vliet en de toekomstplannen van de parochie zullen hier in meegewogen worden.

Wanneer meer concrete informatie bekend is, zal dit bekend worden gemaakt.

installatieVDBIEfeb2016-14.jpg