Actie Kerkbalans, Inluidmoment


Op zaterdag 18 januari a.s. start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Samen met de leden van de protestantse gemeenschap luiden we de actie weer in. Om 12.15 uur bent u van harte welkom in "De Kapelaan". Met name de trouwe lopers van vorige jaren nodigen we van harte uit. Er is een inspirerende lezing, er is muziek en daarna in de kerk nog orgelspel. Om 13.00 uur luiden in Zoetermeer alle kerkklokken. Na een eenvoudige lunch zullen de enveloppen kunnen worden meegenomen ter verspreiding. 

Lopers, wees welkom!

De kerkbalans actie loopt van 18 januari t/m 1 februari 2020. 


Bedevaart 'Lourdes Reis 2020'


Op woensdag 15 januari a.s. is in De Kapelaan nog een laatste bijeenkomst om 19.00 uur waar u alle informatie kunt vinden over de bedevaart naar Lourdes, die onze parochie organiseert. Ook als u slecht ter been bent, kunt u mee. U kunt zich nog aanmelden! Voor meer informatie zie Parochiebedevaart naar Lourdes in 2020 en zie ook de agenda.


Voorgenomen besluit "Op weg naar 2025"


In drie bijeenkomsten in De Kapelaan hebben parochianen kennis kunnen nemen van het voorgenomen besluit van het parochiebestuur inzake de toekomst van de parochie en haar kerken. Dit besluit is inmiddels aan de bisschop gestuurd en vooraf besproken met de vicariaatberaden. 

Het voorgenomen besluit van het bestuur is hier te downloaden: Op weg naar 2025 BESLUIT 21112019.pdf

Zie ook voor eerdere stukken en informatie: Samen werken aan onze toekomst

 

button doneren-2.png


Project NicolaasStraks


Alle documenten, het advies van de werkgroep NicolaasStraks en de reactie van het Parochiebestuur hierop kunt u hier vinden: Samen werken aan onze toekomst


Kerkomroep


De vieringen in de H.Nicolaaskerk kunt u ook online volgen. Zie ook Online viering volgen via Kerkomroep


Twitter

@HNicolaasZMeer


Terugkijken op onze..

Nieuws
 

Alle nieuwsberichten


Persbericht
 

Alle persberichten


Mededelingenblad
 


Agenda
 


Kaarsje opsteken?


De Nicolaaskerk en het Stiltecentrum in de Geneserath is regelmatig open.kaarsje.jpg

Voor een actueel overzicht van onze vieringen en kerkopenstellingen kijkt u bij Agenda en Vieringen.